Zapewne większość z Was słyszała o najnowszym pomyśle rządu, który dotyczy dokładniejszego uszczelnienia systemu VAT, co wiąże się również z walką z przestępcami podatkowymi. Głównym celem ustawy Sejmu jest utworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT. Baza będzie udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i będzie skutecznie umożliwiać przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Ponadto wykaz ma być aktualizowany raz na dobę.

Ustanowiony przez rząd projekt, zapowiada kolejne kroki w walce fiskusa z przestępcami. Resort finansów podaje do wiadomości: Celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

W wykazie mają znaleźć się wyczerpujące informacje na temat kontrahenta, takie jak: nazwa firmy,numer NIP, REGON, adres prowadzenia działalności, PESEL, wykaz rachunków bankowych, daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Bazę będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wprowadza dość zaskakujące rozwiązanie:

  1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząnie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
    1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
    2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia
    przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Podsumowując – podatnik nie będzie mógł zaliczać do kosztu uzyskania przychodu przelewów, takich, które trafiły na rachunki inne niż wskazana na wykazie.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie już 1 września 2019 roku, a dostęp do bazy ma być bezpłatny. MF uważa, że wykaz będzie stanowił istotne narzędzie dla podatników, ponieważ będą mieli możliwość weryfikacji wielu informacji na temat swoich kontrahentów.