Blisko 585 milionów złotych trafi łącznie do przedsiębiorców, którzy postawią na realizację projektów badawczo-rozwojowych w Małopolsce. Trwają nabory z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 skierowane do firm, które chcą oprzeć swój rozwój na innowacjach i ulepszaniu swoich produktów.

- Pomysłowe projekty małopolskich firm mogą liczyć na wsparcie w dwóch rodzajach konkursów wspierających działalność badawczo-rozwojową, które ogłaszać będziemy cyklicznie do 2020 roku. Miliony, które chcemy przekazać przedsiębiorcom, posłużą rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm na polskim i międzynarodowym rynku – podkreśla marszałek Małopolski Jacek Krupa.

W ramach pierwszego z trwających naborów aż do 10 mln zł może otrzymać przedsiębiorca, który postawi na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w swojej firmie. W przypadku inwestycji w wyposażenie centrum badawczego dofinansowanie może sięgnąć aż 25 mln zł. Co ważne, kwota wsparcia uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa – im mniejsza firma tym możliwy większy procent wsparcia. Dofinansowana może zostać m.in. infrastruktura służąca badaniu jakości wytwarzanych produktów czy usług. Przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie z RPO 2014-2020 do 30 września br.

Pieniądze z drugiego naboru przeznaczyć będzie można na realizację badań naukowych i prac rozwojowych  w przedsiębiorstwie. Tu  jednorazowo zdobyć można aż 25 mln zł. Wsparcie skierowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm większych, przy czym poziom dofinansowania uzależniony będzie od rodzaju prowadzonych badań i wielkości przedsiębiorstwa. Za bezzwrotne wsparcie z programu regionalnego będzie można realizować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, a nawet uruchomić pierwszą produkcję. Nabór wniosków trwa do 31 października br.

To jednak nie jedyny rodzaj wsparcia kierowany do małopolskich przedsiębiorców. O zainteresowaniu przedsiębiorców rozwojem innowacyjności świadczy chociażby popularność bonów na innowacje skierowanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciele firm prowadzący działalność w Małopolsce mogą ubiegać się o wsparcie w ramach bonów aż do końca października.

Także wcześniejsze nabory związane z rozwojem innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych cieszyły się dużym zainteresowaniem – w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w całej Małopolsce złożono 326 wniosków o dofinansowanie, dzięki czemu unowocześniono blisko 90 laboratoriów i utworzono ponad 80 nowych etatów badawczych.

Szczegóły trwających naborów dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz u konsultantów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.