Już od miesiąca obowiązują nowe przepisy, które regulują zbieg egzekucji oraz kolejność wpłat z wynagrodzenia pracownika. Pracodawcy będą musieli teraz zwracać szczególną uwagę na potrącenia z wynagrodzeń swoich pracowników w przypadku, gdy nastąpi zbieg egzekucji sądowych i administracyjnych.