Wybór programu do zarządzania zasobami ludzkimi jest ważny dla przedsiębiorstwa. Jego wprowadzenie będzie bowiem oznaczało duże zmiany, zarówno dla zarządzających firmą, jak i jej pracowników. Warto zadbać o to, by adaptacja do nowych zasad funkcjonowania przebiegła szybko, a korzyści były dostrzegalne już w pierwszym okresie funkcjonowania.