Rząd już za dwa lata zamierza wprowadzić jednolity podatek, co w opinii ekonomistów będzie groźne przede wszystkim dla przedsiębiorców. Nie będą już mogli rozliczać się liniowo, z czego korzystają głównie ci, których dochody są wyższe niż ok. 100 tys. zł rocznie.