Przedstawiciele związków związkowych, które działają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, chcą się spotkać z kierownictwem zakładu. Od efektów tego spotkania uzależniają, czy spór zbiorowy zakończy się strajkiem, czy rozpoczną się rozmowy w sprawie podwyżek dla pracowników.