Zmiany w ordynacji podatkowej to stały element nowego roku. Ogłaszane są one z wyprzedzeniem, dzięki czemu można się do nich przygotować, zwłaszcza wtedy kiedy zmiany są znaczące.