Afera GetBack trwa już niemal dwa lata. Swój początek miała w 2018, kiedy to wyszło na jaw, że wspomniana spółka podawała do publicznej informacji nieprawdziwe, istotne dla rynku informacje, a także dystrybuowała je pośrednictwem mediów. Ponad 10 tysięcy osób prywatnych zostało oszukanych – straty na obligacjach GetBack sięgają w skali kraju 2,6 mld złotych. Mowa tu oczywiście tylko o inwestorach prywatnych

Jest kilka dróg prawnych, którymi mogą podążać poszkodowani w celu odzyskania zainwestowanych pieniędzy. Bez wątpienia w najlepszej sytuacji są osoby, które inwestowały w obligację GetBack za pomocą pośredników. Wówczas istnieje szansa, że takie osoby zostały wprowadzone błąd przez sprzedawcę. Mógł on na przykład namawiać do szybkiego zakupu akcji, sugerując, że jest to oferta jednodniowa, a nie codzienna emisja obligacji. W takim przypadku klient ma pełne prawo do złożenia reklamacji, choć przydadzą się oczywiście dowody – e-maile, smsy czy drukowane oferty. Niewątpliwe bowiem, że sprawa będzie musiał oprzeć się o sąd, gdyż wielu pośredników może się zapierać, iż twierdzimy nieprawdę.

W gorszej sytuacji są osoby, które kupowały obligację bezpośrednio od GetBacku. Wówczas istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że uda nam się odzyskać całą zainwestowaną sumę, nawet jeśli osoby te zostały wprowadzone w błąd np.  poprzez specjalną zmianę profilu konsumenckiego. Bezpośredni inwestorzy najprawdopodobniej będą musiały zgodzić się na odzyskanie zaledwie ¼ zainwestowanej sumy.

GetBack – gdzie szukać pomocy?


Na szczęście istnieją kancelarie, które specjalizują się w pomocy poszkodowanym w aferze GetBack. Dobry adwokat oferuje nie tylko wsparcie klientów poprzez udzielanie porad prawnych w celu zabezpieczenia ich interesów jako obligatariuszy Getback S.A., ale także analizuje sytuacje obligatariuszy w celu oceny czy zasadne jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko instytucji dystrybuującej obligacje. Jeśli tylko mamy szansę na wygranie takiego procesu, to Kancelaria może reprezentować nas także w postępowaniach sądowych przeciwko instytucjom dystrybuującym obligacje Getback S.A.

Kancelaria bada wszystkie możliwe scenariusze na odzyskanie pieniędzy. Przede wszystkim analizuje skuteczność zarzutu nieważności zapisów na obligacje, kontroluje czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W celu zwiększania szansy na wygraną kancelaria bada także czy nie doszło do wadliwego oferowania nabycia obligacji GetBack.

To bardzo ważne, aby powierzyć sprawę profesjonalistą. Zwykle po stronie pośredników stoi grupa prawników, z którą przeciętny Kowalski, może niestety nie mieć szans. Współpraca z renomowaną kancelarią daje nam szansę na odzyskanie pieniędzy w całości i tym samym daje nam pewność, że nie zostaniemy ponownie oszukani – tym razem przez instytucję, od której oczekujemy pomocy.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką – KPR Kruczek z Krakowa.