Gimnazjum nr 14 oraz XIV Liceum Ogólnokształcące otrzymały tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. 15 czerwca dyrektor obu placówek Mariola Reguła odebrała certyfikaty z wyróżnieniem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Uroczystość wręczania certyfikatów miała miejsce w Warszawie i była zwieńczeniem dwuletnich starań ponad siedemdziesięciu szkół. Działalność edukacyjna szkoły na rzecz uczniów z dysleksją została wysoko oceniona i tym samym znalazła się ona w wąskim gronie wyróżnionych. Jest to jedyna szkoła w Krakowie, która posiada ten certyfikat, jak również pierwsza w Krakowie, która w wyjątkowy sposób zadbała o edukację uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Od dziesięciu lat szkoła prowadzi klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją, w których uczniowie rozwijają swój potencjał.

W lokalnym środowisku szkoła jest liderem i animatorem działań sprzyjających uczniom z dysleksją. Szkoła organizuje wiele przedsięwzięć, m.in.: Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, Podwieczorek z Dysleksją, Festyn Azorski, audycje w Radiu Kraków, artykuły w Hejnale Oświatowym i gazetach lokalnych, materiały filmowe Ośrodka Rozwoju Edukacji.  Propaguje wiedzę na temat dysleksji oraz promuję ideę szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

Wysiłek, jaki społeczność szkolna włożyła w to, by zdobyć to wyróżnienie, trwał kilka lat. Podejmowane działania i ogrom pracy sprawiły, że szkoła spełniła warunki określone w regulaminie: m.in. odpowiednia baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć, udział w konferencjach i szkoleniach, współpraca z wieloma instytucjami, innowacje, aktywne działania na rzecz społeczności – organizacja i obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, liczne konkursy dla uczniów, w tym ortograficzny na skalę ogólnopolską (I i II miejsce w Konkursach Ortograficznych zajęli uczniowie Gimnazjum nr 14 w Krakowie). Stała współpraca z rodzicami, warsztaty i szkolenia przyniosły oczekiwane efekty.

Honorowy patronat nad projektem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz główny oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W tegorocznej, III edycji programu brało udział ponad 70 szkół, certyfikat otrzymało około 60 z nich, ale na taki z wyróżnieniem zasłużyło tylko kilkanaście, w tym Gimnazjum nr 14 oraz XIV LO, jako jedyne liceum wyróżnione w tej edycji programu.