Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, małopolska edycja Akademii Komercjalizacji oraz Kongres nowej gospodarki – Impact’16 - to tylko niektóre wydarzenia, które Kraków oferuje innowatorom w najbliższym miesiącu.

Tegoroczne Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji to druga edycja wydarzenia organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem Forum jest ułatwienie francuskim i polskim naukowcom i przedstawicielom międzynarodowych laboratoriów współpracy w dziedzinie badań i innowacji oraz przybliżenie możliwości, które daje europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji – Horizon 2020.

Rozwój kompetencji, rozwój innowacji

Bez odpowiednich narzędzi i umiejętności nawet najbardziej innowacyjny pomysł nie mógłby być zrealizowany. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Akademia Komercjalizacji, której małopolska edycja odbędzie się miedzy 9 czerwca a 1 lipca w Krakowie. To pierwszy kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy, dedykowany tematyce komercjalizacji zaawansowanych technologii.

– Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów to proces wymagający szczególnej wiedzy oraz specyficznych umiejętności. Mimo nietuzinkowych pomysłów, zarówno naukowcom jak i przedsiębiorcom, brakuje biznesowego know-how, niezbędnego do skutecznego wprowadzenia na rynek innowacji technologicznych. Chcemy wyeliminować tę barierę dostarczając narzędzi na miarę polskich innowacyjnych projektów. – tłumaczy Piotr Koral, Prezes Zarządu Grupy INVESTIN będącej organizatorem Akademii Komercjalizacji.

Akademia Komercjalizacji składa się z 8 bloków tematycznych. W jej skład wchodzą warsztaty z zarządzania innowacjami, strategii komercjalizacji technologii, potencjału komercyjnego projektu, finansowania innowacji, prawa w procesie komercjalizacji, własności intelektualnej i przemysłowej oraz czynników sukcesu w procesie komercjalizacji.

W ocenie organizatorów Akademia Komercjalizacji ma szansę skutecznie wypełnić lukę edukacyjną w zakresie znajomości procesów komercjalizacji technologii i przyczynić się do szybszego i pełniejszego rozwoju polskiego rynku innowacji technologicznych.

Nowa gospodarka, nowe technologie

Jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa może wpłynąć na rozwój ekonomii, technologii i społeczeństwa w Polsce? Między innymi na to właśnie pytanie będą szukali odpowiedzi uczestnicy kongresu nowej gospodarki – Impact’16. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 15 i 16 czerwca i zgromadzi przemysł, przedsiębiorców i właścicieli startupów, naukowców, inwestorów Venture Capital z sektora prywatnego i publicznego, przedstawicieli inkubatorów, akceleratorów, parków naukowo-technologicznych, przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych oraz innych podmiotów, oferując im unikalną platformę wielostronnego porozumienia, dialogu, nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji.