Rozwody nie należą do rzadkości. Gdy w małżeństwie przestaje się układać, pary zaczynają rozważać rozstanie. Nie zawsze przebiega ono w zgodzie, a małżonkom często trudno jest dojść do porozumienia. Zaczynają działać pod wpływem silnych emocji, nawzajem wytykając sobie popełnione błędy. Złożenie pozwu rozwodowego to dopiero pierwszy krok w drodze do rozwiązania małżeństwa. Warto spróbować wypracować kompromisy w różnych kwestiach, aby nie było konieczne przeprowadzanie długiego i wyczerpującego dla małżonków postępowania sądowego.

Rozwód krok po kroku

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Najczęściej o rozpadzie mówi się, gdy doszło do zaniku więzi psychicznej, a także fizycznej i gospodarczej. Należy mieć na względzie, że konsekwencją rozwodu jest nie tylko rozwiązanie małżeństwa, ale również inne zmiany.

Krok pierwszy: przygotowanie pozwu rozwodowego

Pierwszym krokiem w drodze do rozwodu jest przygotowanie oraz złożenie w sądzie pozwu. Należy precyzyjnie wskazać w nim żądanie, a w uzasadnieniu zawrzeć stosowne oświadczenia m.in. o stosunkach majątkowych, liczbie, wieku oraz płci dzieci.

Możliwe jest rozwiązanie małżeństwa z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie (w tym przypadku konieczny jest zgodny wniosek małżonków).

W pozwie można umieścić dodatkowe żądania np. dotyczące opieki nad dziećmi czy sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwiązaniu małżeństwa.  

Do pozwu należy dołączyć niezbędne załączniki oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Od pozwu pobierana jest opłata stała w wysokości 600 złotych.

Krok drugi: rozprawa sądowa

Po złożeniu pozwu należy oczekiwać zawiadomienia z sądu o terminie rozwodu. Jeśli pozew będzie niekompletny, sąd wezwie do uzupełnienia braków. Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się wydaniem orzeczenia już po około 3 miesiącach lub trwać o wiele dłużej, nawet kilka lat, w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie kilku rozpraw. Wiele zależy od podejścia małżonków, którzy mogą uzgadniać różne kwestie w sposób ugodowy. Władza rodzicielska, sposób sprawowania opieki nad dziećmi, podział majątku – uzgodnienia w tym zakresie są bardzo trudne i jednocześnie niezwykle ważne.

Krok trzeci: rozwiązanie małżeństwa

Przeprowadzenie sprawy rozwodowej kończy się wydaniem przez sąd wyroku rozwiązującego małżeństwo. Po jego uprawomocnieniu rozwodnicy mogą m.in. zawrzeć nowy związek małżeński. Należy dodać, że w przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego rozwód nie oznacza, że rozwiązane zostaje również małżeństwo kościelne. Rozwodnicy w świetle prawa kościelnego nadal pozostają małżonkami. Mogą jednak wystąpić z pozwem do sądu kościelnego o unieważnienie małżeństwa kościelnego.

Sprawy rozwodowe – pomoc prawna

Prawnik - adwokat lub radca prawny, może reprezentować małżonka w sądzie podczas sprawy rozwodowej. Po poradę prawną warto jednak udać się o wiele wcześniej, jeszcze przed wniesieniem pozwu, a nawet rozpoczęciem przygotowywania dokumentów. Dlaczego wizyta w kancelarii jest tak ważna? Kancelaria adwokacka oraz radcowska to miejsca, w których można uzyskać pomoc prawną i odpowiedzi na różne pytania.

Rozwód to ważny krok, wiążący się z różnymi konsekwencjami, które omówiliśmy w poprzednich   akapitach artykułu. Konieczne jest staranne przygotowanie strategii oraz precyzyjne określenie swoich żądań.  Jak można przeczytać na stronie Radcy Prawnego Kościelniak Kraków, wiele osób obawia się złożenia pozwu rozwodowego z różnych powodów np. niekorzystnego podziału majątku. Dlatego tak ważne jest zwrócenie się do prawnika i w odpowiednim czasie omówienie wszystkich wątpliwości związanych z konsekwencjami rozwodu.

Podsumowując - uzyskanie rozwodu nie jest proste, a złożenie pozwu i zwięzłe wskazanie swoich żądań to dopiero pierwsze kroki w drodze do rozwiązania małżeństwa. Szczególnie skomplikowane są rozwody z orzeczeniem o winie. Prawnik na każdym etapie postępowania wyjaśni konsekwencje wybieranych rozwiązań.