25 sierpnia w sobotę, laureaci olimpiad naukowych spotkali się w Dworku Białoprądnickim w ramach programu edukacyjnego „Wioska olimpijska”. W organizowanych przez Stowarzyszenie Collegium Invisibile warsztatach weźmie udział 25 laureatów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Do 2 września, laureaci olimpiad będą uczestniczyć w zajęciach naukowych. Dodatkowo zaplanowano wykłady gościnne zaproszonych profesorów i pracowników akademickich oraz wspólne wycieczki krajoznawcze i poznawanie kulturowego życia Krakowa.

Celem projektu jest nie tylko wprowadzenie młodych pasjonatów w podstawy warsztatu naukowego, lecz także umożliwienie im twórczego kontaktu z wybitnie uzdolnionymi rówieśnikami i dialogu z naukowymi autorytetami.

W obecnym roku uczestnicy poznają historię Krakowa, dowiedzą się czym jest genius loci oraz wybiorą się na spacer po naszym mieście. Przejdą się ścieżkami Plant zobaczą powstałe przy nich budynki okresu Belle Époque, przykłady secesji i historyzmu, oraz zajrzą do kościoła franciszkanów. Na koniec przeanalizują niektóre ze sztandarowych dzieł w Galerii Malarstwa w XIX w. w Sukiennicach.

Pierwsza „Wioska olimpijska” odbyła się w Białowieży w 2008 roku, kolejne miały miejsce w pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Wyjazdy trwały od 7 do 10 dni w okresie wakacyjnym.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 1999 roku. Każda z osiemnastu edycji była wielkim sukcesem, dlatego zastosowano sprawdzoną formułę również przy „Wiosce olimpijskiej”.