Rodzice to ważny partner w edukacji dzieci i młodzieży – zarówno dla szkół, jak i dla samorządu. Dlatego w Krakowie, przy prezydencie miasta, działają zespoły doradcze rodziców wyłaniane spośród osób, które przewodniczą radom w szkołach. W czwartek, 26 września kandydaci do zespołów spotkają się, aby porozmawiać o współpracy na linii: rodzice – szkoły – miasto, a także wybrać składy na nową kadencję.

W auli I LO im. B. Nowodworskiego spotkają się najpierw nowo wybrani przewodniczący rad rodziców ze szkół podstawowych, a następnie przewodniczący rad ze szkół ponadpodstawowych. Jedni i drudzy wyłonią spośród siebie nowe składy Zespołów Doradczych Rodziców przy Prezydencie Miasta Krakowa – odpowiednio dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Spotkania otworzy zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

Powoływanie zespołów doradczych złożonych z rodziców stało się już krakowską dobrą tradycją – i dobrą praktyką. Od kilku lat rodzice włączają się w ten sposób w procesy konsultacyjne, co przyniosło znakomite efekty w procesie wdrażania reformy oświaty w Krakowie i ustalania nowych obwodów szkolnych. Od dobrej współpracy rodziców ze szkołami i miastem zależy jakość edukacji. A ważnych tematów, na które potrzebne jest wielostronne spojrzenie, w edukacji nigdy nie brakuje.