Choć maturzyści nie znają jeszcze wyników egzaminu dojrzałości, już mogą zapisać się na studia. Dziś pierwsze rejestracje można złożyć w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozostałe krakowskie uczelnie czekają z tym jeszcze tydzień.

Kolejne specjalizacje 

Na tych, którzy studia na UJ rozpoczną w październiku, czekają nowe kierunki. Wśród nich bioinformatyka z biofizyką stosowaną na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki, czy przekład literacki na Wydziale Filologicznym. 

- Wydział Biochemii Biotechnologii to ten z wydziałów, który kojarzy się z nowoczesnością. Ma wspaniałe laboratoria i zespoły bardzo dobrze przygotowanych ludzi - skomentował powstanie kierunku prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. 

Profesor Mania zwrócił też uwagę na neuropsychologię i neurokognitywistykę - kolejny kierunek, na którym będzie można studiować już od października. 

Tu wykładowcy zwrócą szczególną uwagę na rolę i pracę mózgu, funkcjonowanie układu nerwowego, zapewniając jednocześnie wykształcenie psychologiczne. 

- Poszukujemy kierunków, które mogą zainteresować studentów. Chcemy też w jak największym stopniu wykorzystać potencjał uczelni. Uniwersytet Jagielloński jest bogaty w kadrę, która może kształcić na tych nowych kierunkach - dodał prorektor prof. Mania. 

Uniwersytet jest też otwarty na studentów z zagranicy. Od tego roku zaczną działać niestacjonarne kierunki magisterskie prowadzone w języku angielskim, w tym studia azjatyckie i zarządzanie. W języku polskim i ukraińskim studenci będą mogli kształcić się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Polsko-ukraiński kierunek będzie prowadzony w języku ukraińskim przez trzy pierwsze semestry i w języku polskim w ostatnim semestrze. - Chcielibyśmy mieć więcej studentów zagranicznych, bo ta różnorodność przygotowuje kształcących się do kontaktu z całym światem - podkreślił prof. Mania. 

Jednak nie wszystkie kierunki, które można było studiować, pozostaną w nowym roku akademickim. Zniknie część studiów niestacjonarnych, w tym psychologia stosowana i kulturoznawstwo międzynarodowe. 

Kto dostanie się na studia? 

- Limity przyjętych osób są po to, żeby przychodzili dobrzy studenci, którzy mają silną motywację i są ambitni - komentował prorektor Mania. W porównaniu z zeszłym rokiem, te liczby są podobne. Choć każdy wydział decyduje o limicie przyjętych, w przypadku gości z zagranicy, takie ograniczenie łatwo można zmienić. - Jeśli na danym kierunku zainteresowanie jest większe, rektor może zwiększyć też liczbę miejsc - tłumaczy Mania. 

Czas na zapisy 

Kandydaci na studentów nie muszą się spieszyć - rekrutacja potrwa do 6 lipca. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pozostałych krakowskich uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza startuje z zapisami 1 czerwca, a kandydaci będą mogli zgłaszać się do 8 lipca. 

Podobnie jest na Uniwersytecie Rolniczym, Uniwersytecie Pedagogicznym i Politechnice Krakowskiej. Tam rejestracja rusza 1 czerwca i kończy się 12 lipca. Natomiast zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym rozpoczną się dopiero 20 czerwca i potrwają do 8 lipca.