22 sierpnia w środę, krakowski magistrat odwiedziła niezwykła maturzystka – Weronika Tupaj. To absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, która na tegorocznym egzaminie maturalnym uzyskała 100 proc. z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Za stuprocentową skuteczność otrzymała od prezydenta Jacka Majchrowskiego list gratulacyjny, nagrodę finansową oraz pamiątkowe pióro.

„Z wielką przyjemnością składam na Pani ręce moje gratulacje z okazji spektakularnego wyniku egzaminu dojrzałości, czyli zdania matury na 100%. Jest to osiągnięcie tym bardziej imponujące, że jest Pani w tym roku szkolnym jedynym uczniem w Krakowie, który może poszczycić się tak wybitnym rezultatem” – napisał w liście prezydent Krakowa, podkreślając, że na ten sukces złożyły się talent, przebogata wiedza, ale też bez wątpienia ogromna pracowitość.

Wyróżnienie, którym uhonorowano zdolną krakowiankę, nosi nazwę „Matura 100%” i jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Żeby zdobyć tę nagrodę, trzeba spełnić bardzo wygórowane kryteria – uczeń, który przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musi uzyskać 100% punktów z każdego zdawanego przedmiotu, zarówno z egzaminów obowiązkowych, jak i dodatkowych, tak pisemnie, jak i ustnie. Za osiągnięcie takiego wyniku uczniowi przysługuje nagroda pieniężna „Matura 100%” w wysokości 1 tysiąca zł netto.

W tym roku najzdolniejsza krakowska maturzystka na egzaminie zdawała język polski, język angielski i matematykę, a dodatkowo: język angielski rozszerzony, język polski rozszerzony oraz rozszerzoną historię sztuki. Magistrat odwiedziła w towarzystwie dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego Czesława Wróbla.

W zgodzie z regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do nagrody „Matura 100%” przysługuje dyrektorom szkół. Zgłoszenia może też dokonać absolwent, który uzyskał 100-procentowy wynik na maturze. W takim przypadku niezbędne jest zaświadczenie dyrektora szkoły, w której uczeń zdawał maturę, potwierdzające uzyskanie takiego wyniku.

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów przewiduje różne formy nagradzania i motywowania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Są to: Laur Olimpijski, Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea, List Gratulacyjny, Matura 100%, dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków obozów naukowych, inne formy wsparcia ucznia uzdolnionego.