Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłasza aukcję na sprzedaż 5 pojazdów, które usunięto z krakowskich ulic. Ich właściciel nie zgłosili się po nie w ciągu pół roku, więc urzędnicy mają prawo je sprzedać. A jeśli nabywcy się nie znajdą auta pójdą na złom. Rarytasem ma być Nysa z 1990 roku, której wartość biegły wycenił na zaledwie 98 zł, ale cenna wywoławcza każdego pojazdu zaczyna się od 2 tys. zł.

Fiat Bravo - rocznik 2007 - wartość 3512 zł 
Renault Laguna - rocznik 2003 - wartość 4442 zł 
Nysa - rocznik 1990 - wartość 98 zł 
Fiat Punto - rocznik 2004 - wartość 2354 zł 
Opel Movano - rocznik 2000 - wartość 4900 zł 

Aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie (sala nr 1 – parter). 

Minimalna cena wywoławcza każdego pojazdu to 2000 zł brutto za każdy pojazd będący przedmiotem aukcji. Oferty kupna pojazdu za cenę niższą nie będą dopuszczone do aukcji. 

Ogłoszenie wraz z wykazem pojazdów podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków oraz przyos.Złotej Jesieni 14, oraz publikuje się w internecie na stronie www.zikit.krakow.pl. 

Oferty przystąpienia do aukcji według załączonego wzoru, należy składać w nieprzejrzystych kopertach na Dzienniku Podawczym Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 53, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2016 r. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji oferenta jest wpłacenie przez oferenta wadium oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie oferty. 

Koperty zaadresowane do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie należy opisać w następujący sposób: „Oferta do udziału w aukcji na sprzedaż pojazdu marki ……….. 
o numerze rejestracyjnym ………...ujętego w poz. nr ................. „. 

Wadium w wysokości 200 zł płatne jest do dnia11 czerwca 2016 r.: przelewem na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, tj.: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium, decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie lub gotówką w kasie ZIKiT. Kasa ZIKiT znajduje się w budynku przy ul. Centralnej 53 w Krakowie i czynna jest w godzinach: 900 do 1430 od poniedziałku do piątku. 

Oferent dokonujący wpłaty wadium w opisany wyżej sposób, winien wpisać markę 
i numer rejestracyjny pojazdu przeznaczonego do sprzedaży, na który będzie składana oferta oraz imię i nazwisko oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę oferenta (w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej). 

Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie, wpłacie na rachunek) powinna być identyczna z nazwą oferenta podaną w ofercie przystąpienia do aukcji. 

Zwrot wadium osobom, które nie wygrają aukcji dokonywany będzie od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., w sposób określony przez oferenta.Po tym terminie wadium nie odebrane w kasiepomniejszone o opłatę pocztową zostanie przesłane na adres podany w ofercie przystąpienia do aukcji. Kasa Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30 (poniedziałek - piątek). 

Zwycięzca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy kupna pojazdu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia. 20 czerwca 2016 r. (włącznie). 

Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzenia aukcji oraz pojazdów podlegających sprzedaży w trybie aukcji Zespół Utrzymania Nieruchomości Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, nr tel. (12) 616-86-52, (12) 616-86-55.