Z roku na rok sytuacja wygląda coraz gorzej… w 2018 r. ciężko rannych rowerzystów było o 227 więcej niż w 2017, liczba lekko rannych urosła o około 210, a na jednośladzie zginęło 66 osób więcej niż w poprzednim roku. Jeżeli sytuacja będzie tak dalej wyglądała, statystyki przyjmą zatrważającą formę.