W przyszłym roku wzrosną m.in. ceny mandatów za brak OC. Nie ma już możliwości ukrycia braku tej opłaty, ponieważ od roku działa system elektroniczny, dzięki któremu podczas kontroli drogowej policja może w ciągu kilku minut sprawdzić, czy kierowca wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przy okazji warto dodać, że choć prawo zwalnia kierowców z posiadania przy sobie aktualnej polisy, to jednak dobrze jest ją mieć, bo system nie zawsze jest pod tym względem dokładny.

Mandaty karne w 2019 r. - pamiętaj o swoich prawach!

Kierowca zatrzymany przez policję po popełnieniu wykroczenia drogowego, może otrzymać mandat karny. Najczęściej jest to zbyt szybka jazda lub zlekceważenie czerwonego światła. Mandaty można też dostać zaocznie, „dzięki” fotoradarowi, który sfotografował wykroczenie, notując jednocześnie dzień i godzinę popełnienia wykroczenia.

Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Może tak postąpić, jeśli uważa, że dostał mandat niesłusznie. Może też nie zgodzić się z jego wysokością, ale musi sobie zdawać sprawę z tego, że wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu.
Jeśli jednak kierowca przyjmie mandat, to automatycznie staje się on prawomocny. Trzeba go zapłacić w ciągu siedmiu dni (albo przelewem albo w placówce pocztowej).
Mandaty 2019 – jaka jest wysokość mandatu?

Wysokość mandatu zależy od tego, jakie wykroczenie drogowe popełnił kierowca. Najwyższy mandat w Polsce kosztuje 500 zł. Czasem policjant może sam zadecydować, jakiej wysokości karę nałoży na kierowcę. Jest to możliwe wtedy, gdy nie ma sprecyzowanej wysokości mandatu za dane wykroczenie, ale są tzw. „widełki”.

Mandat może zostać uchylony wtedy, gdy został nałożony za czyn, który nie jest czynem uznanym przez prawo za wykroczenie. Aby uzyskać uchylenie mandatu, należy w ciągu siedmiu dni od dnia jego przyjęcia (w przypadku mandatu kredytowanego) lub od jego zapłaty (mandat zaoczny) skierować sprawę do sądu.