Instytut Transportu Samochodowego rozpoczyna realizację nowego projektu. Ma on dotyczyć rozwinięcia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. ITS podpisał umowę z CANARD na wykonanie analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zwiększenie liczby fotoradarów ma mieć znaczący wpływ na zredukowanie wypadków i kolizji, spowodowanych niedostosowaniem prędkości do ograniczeń i warunków ruchu. W tej chwili w kraju działa 431 fotoradarów i 30 urządzeń wykonujących pomiary średniej prędkości. Wstępnie zaplanowano zakup 358 nowych urządzeń, z czego 111 ma pojawić się w nowych lokalizacjach na wszystkich kategoriach dróg publicznych.

Fotoradary i ich wpływ na liczbę wypadków

ITS udostępniło dane, które potwierdzają, że automatyczny system nadzoru nad ruchem drogowym, ma korzystny wpływ na ograniczenie wypadków. Ich liczba spadła o 12 522 w ciągu 10 lat. Ofiar śmiertelnych jest mniej o 1710 rocznie. Są to budujące statystyki, potwierdzono też, że fotoradary zauważalnie zmniejszyły liczbę wypadków w miejscach, w których zostały zamontowane. W ciągu 6 miesięcy mamy poznać lokalizację najnowszych stacjonarnych urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości, urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, jak i tych, które służą do kontroli wjazdu na czerwonym świetle (oddzielnie skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe).

Duże zmiany dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach

Według ankiety 66% badanych uważa, że fotoradary zdecydowanie poprawiają jakość bezpieczeństwa na drogach. 93% ankietowanych twierdzi, że instalacja fotoradarów w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych, to bardzo rozsądne rozwiązanie.

Na polskich drogach ma zajść więcej zmian. Inspektorzy Transportu Drogowego mają otrzymać nowy sprzęt do badania sprawności pojazdów i mobilne stacje diagnostyczne. W planach jest też kupno 64 pojazdów ze specjalistycznym wyposażeniem i zabudową biurową. Wzmożenie bezpieczeństwa na drogach powinno ograniczyć liczbę wypadków.