O tym jak trudna jest walka z żywiołem najlepiej wiedzą strażacy, kiedy podejmują akcje gaśnicze i ratunkowe. Akcje te najczęściej wspierane są przez inne służby powołane do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Przepisy przeciwpożarowe obligują zarządców budynków i terenów do zapewnienia dróg dojazdowych na wypadek pożaru lub innych zdarzeń wymagających ewakuacji. Dotyczy to nie tylko o właściwego oznakowania, ale również zapewnienia łatwego dostępu do posesji i znajdujących się na niej budynków.

Również sami mieszkańcy mają obowiązek zadbać o wspólną przestrzeń, chodzi między innymi o uprzątnięcie klatek schodowych z zalegających na niej sprzętów, mebli czy kartonów, ale także parkowanie swoich pojazdów w taki sposób, by nie blokowały przejazdu.

Od drożności dróg pożarowych nierzadko zależy życie i zdrowie ludzkie i najczęściej to czas decyduje o tym, czy zostanie ono ocalone.

Dlatego Policja apeluje nie tylko o przestrzeganie przepisów, ale też zdrowy rozsądek i zapewnienie służbom właściwych warunków w czasie prowadzonych akcji.

Pamiętaj i Twoje życie może być zagrożone, Ty również możesz potrzebować pomocy!