Ponieważ oficjalnie minimalna płaca w przyszłym roku będzie wynosiła 2 tys. zł. wzrosną również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla kierowców. Za brak ubezpieczenia samochodu osobowego trzeba będzie zapłacić nawet 4 tys. zł. Te podwyżki odczuje ponad 20 mln. kierowców, nawet tych, którzy nigdy w życiu nie spowodowali żadnej szkody na drodze.