Nowelizacja przepisów, które zmieniają zasady kontroli ruchu drogowego, jest następstwem dyrektywy unijnej w sprawie kontroli technicznej, która wymaga, żeby na terenie wszystkich państw unijnych przepisy w tym zakresie będą identyczne. W świetle nowych przepisów policjant będzie musiał być w pewnym stopniu również diagnostą.