Ubezpieczenie samochodu zazwyczaj wykupujemy na 12 miesięcy z góry, choć zdarzają się sytuacje, że nie jest nam ono potrzebne przez cały ten okres. Czy wobec tego zawsze musimy wykorzystać zakupiona polisę do końca? Sprawdźmy, w jakich sytuacjach można z niej zrezygnować.

Sprzedaż pojazdu nowemu właścicielowi 

To najczęstsza sytuacja, w której możemy zastanawiać się, co stanie się z opłaconą wcześniej składką OC. Dotychczasowy właściciel przede wszystkim powinien poinformować aktualną firmę ubezpieczeniową o fakcie sprzedaży samochodu, a ubezpieczyciel przeliczyć składkę pod kątem nowego właściciela. Nie zawsze jednak nowy właściciel jest zainteresowany przedłużeniem współpracy z daną firmą ubezpieczeniową, dlatego ma możliwość wypowiedzenia ubezpieczenia i zawarcia umowy z nowym ubezpieczycielem. Pozwoli mu to na wybór najlepszej oferty spośród istniejących na rynku: https://mubi.pl/poradniki/zwrot-skladki-oc/ 

Nowy właściciel ma również możliwość pozostania przy aktualnym OC, jednak uwzględniona musi zostać rekalkulacja składki, przeprowadzona przez ubezpieczyciela. Nowa oferta może być nieatrakcyjna dla kierowcy, dlatego warto przeanalizować dostępne na rynku rozwiązania. 

Najmniej korzystna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy sprzedający pokrył koszt ubezpieczenia tuż przed transakcją sprzedaży. Czasem jest to dodatkowy koszt rzędu nawet kilkuset złotych. W takich przypadkach sprzedawcy często dogadują się z kupującym – np. złożenie przez niego wypowiedzenia umowy zaraz po zakupie lub dopłata kwoty odpowiadającej wysokości składki OC do ceny samochodu. Dopiero po wypowiedzeniu umowy przez kupującego, sprzedawca odzyska część środków, proporcjonalnych do niewykorzystanego okresu ochrony. Nie będzie to cała kwota – tylko liczona od momentu złożenia wypowiedzenia do końca terminu obowiązywania polisy. Zazwyczaj zwrot pokrywany jest automatycznie, ale niektóre firmy ubezpieczeniowe, wymagają dodatkowych formalności i wniosków.

Wyrejestrowanie pojazdu

Jak się okazuje, kradzież lub doszczętne uszkodzenie pojazdu, to zdarzenia, które trzeba jak najszybciej zgłosić, aby móc odzyskać środki z opłaconego OC. Należy to zrobić w Wydziale Komunikacji poprzez wyrejestrowanie pojazdu. Póki nie zostanie to wykonane, pojazd wymaga posiadanie obowiązkowej polisy OC. W jaki sposób natomiast odzyskać zwrot pieniędzy z niewykorzystanego okresu? Firma ubezpieczeniowa powinna otrzymać odpowiedni dokument. W zależności od wydarzenia może to być: zaświadczenie o wyrejestrowaniu, notatka policyjna lub informacja o demontażu auta z odpowiedniej stacji.

Zakup polisy przez Internet 

Jeśli decydujemy się na zakup ubezpieczenia poprzez środki zdalne – Internet lub telefon, to możemy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie zakupu polisy np. przez porównywarkę online.  Serwis generuje wiele ofert w jednym miejscu i umożliwia otrzymanie dodatkowych zniżek za fakt zakupu online. Przykładowa porównywarka to Mubi: https://mubi.pl/ubezpieczenie-assistance/.

Znacznym benefitem jest natomiast możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Umożliwiają to zapisy prawne, dające konsumentowi prawo do namysłu. Aby to odstąpienie było skuteczne, należy uprzednio zawrzeć umowę z innym, wybranym ubezpieczycielem. Co więcej, przez okres korzystania z pierwszej oferty, nie można dopuścić do szkody. Jeśli taka szkoda powstanie – firma ubezpieczeniowa może nie zgodzić się na rezygnację z polisy. 

Zdublowana polisa OC 

W niektórych przypadkach możliwe jest posiadanie podwójnego OC – czasem nawet kierowcy nie są świadomi tego faktu. Przykładowo, kupując używane auto możemy otrzymać je razem z wykupioną polisą OC. Innym powodem jest brak wypowiedzenia umowy w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej i podpisanie nowej u innego ubezpieczyciela. Wtedy poprzednia firma przedłuża umowę automatycznie i OC nam się dubluje. Samo wypowiedzenie mogło zostać nie wysłane w odpowiednim czasie lub uzupełnione z błędami – wszystko to ma wpływ na nieprzerwanie ciągłości pierwszego ubezpieczenia.

W momencie, w którym orientujemy się o posiadaniu opłaconych dwóch polis, powinniśmy wypowiedzieć jak najszybciej jedno z nich. Posiadanie dwóch ubezpieczeń o tym samym zakresie nie przynosi żadnych korzyści. Właściciel pojazdu może przerwać:

-       polisę przeniesioną wraz z zakupem nowego auta po poprzednim właścicielu,

-       polisę, w przypadku której nastąpiło automatyczne przedłużenie okresu,

-       polisę zakupioną przez Internet lub telefon do 30 dni od momentu zawarcia umowy.

 

Podsumowując, ubezpieczenie OC można odzyskać:

-       po sprzedaży auta , w sytuacji złożenia wypowiedzenia przez kupującego,

-       po wyrejestrowaniu pojazdu,

-       po zakupie polisy przez Internet lub telefon,

-       posiadając dwie polisy OC.