Artystyczne tatuaże są tańsze – mają prawo do niższego VAT-u. Przez to pojęcie rozumie się te, które można określić jako „indywidualne i niepowtarzalne dzieło.” Jeśli jednak jest ono powielane lub powstaje w oparciu o ogólnodostępny wzór, wtedy podatek VAT jest zdecydowanie wyższy.

Jak zrobić tańszy tatuaż? 

Tatuaż, który jest w świetle prawa autorskiego indywidualnym tworem, może być tańszy. Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w świetle prawa wykonawca ma prawo naliczyć klientowi tylko 8 proc. VAT-u. Jeśli jednak tatuażysta powiela istniejący motyw, podatek VAT wynosi 23 proc. 

Podstawą do przyjęcia obniżonej stawki podatku jest załącznik nr 3 do ustawy o VAT. „Są tam podane usługi twórców i artystów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, bez względu na symbol PKWiU" - informuje dziennik Rzeczpospolita.

Warto wiedzieć, że za powielenie uważa się też kopie istniejących obrazów czy zdjęć. Niższa stawka nie obowiązuje więc, jeśli tatuaż "pozbawiony jest twórczego i indywidualnego charakteru".