Lato to dobry okres dla wykonawców różnego rodzaju obiektów. W Krakowie prowadzone są intensywne prace przy budowie i modernizacji infrastruktury sportowej.

Po wykonaniu ścian, trybun żelbetowych, fasad szklanych i warstwy wykończeniowej dachu, przystąpiono do prac posadzkarskich oraz związanych z izolacją termiczną ścian z wełny mineralnej, wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Mocno zaawansowana jest także budowa hali sportowej przy ul. Grochowskiej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego). Zakończone zostały roboty żelbetowe, konstrukcyjne, murarskie i wykończeniowe w części pomieszczeń (łazienki i szatnie) wykonano wylewki i tynki, ściankę wspinaczkową, sufit podwieszany z elementami oświetlenia i promiennikami, wentylację oraz zainstalowano windę osobową.

W trakcie trwania są pozostałe roboty wykończeniowe w nowo budowanej hali oraz prace w budynku działającego od dawna basenu.

W ostatnim etapie inwestycji położona będzie podłoga sportowa, hala zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia.

Budowę i modernizację tych i innych podobnych obiektów nadzoruje, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.