Single, podobnie jak małżeństwa, chcą mieszkać na swoim! Własne mieszkanie poprawia komfort życia, a z czasem może okazać się dobrą lokatą kapitału i w przyszłości pozwolić generować zyski.

Singiel na swoim

Single to coraz liczniejsza grupa społeczna, zróżnicowana pod względem zawartości portfela, charakteryzująca się prowadzeniem jednoosobowego gospodarstwa domowego. Jej naturalną potrzebą jest wykreowanie własnej przestrzeni do życia. Własne M może być dla singla dobrą lokatą kapitału na przyszłość.

Większość singli kupuje mieszkanie, posiłkując się kredytem hipotecznym. Najlepiej więc kiedy: ma umowę o pracę, nie posiada nieuregulowanych zobowiązań, a do tego chwali się dobrą historią kredytową. Banki określają wyraźne wymogi odnośnie akceptowanego stażu pracy oraz okresu zatrudnienia, na jaki zawarto umowę. Dodatkowo warto pamiętać, że im krótszy okres kredytowania, tym tańszy kredyt. Czasem wzięcie kredytu na 35 lat oznacza mocno nadpłaconą hipotekę, więc warto zawczasu mieć solidne oszczędności.

Mieszkanie z dopłatą

Single nie zostali pominięci nawet w rządowym programie dopłat Mieszkanie dla Młodych. Wielu skorzystało z pomocy państwa i otrzymało dopłatę na wkład własny. Warunki, które predysponowały ich do otrzymania finansowego wsparcia, stały na równi z wymaganiami dotyczącymi rodzin bezdzietnych, starających się o uzyskanie środków na wkład własny. Single w wieku do 35 lat mogli liczyć na 10% dofinansowanie wkładu własnego, przy czym wybrane mieszkanie nie mogło przekraczać powierzchni 75 mkw. 

Na początku roku popyt na mieszkania był duży. Kończące się dopłaty rządowego programu Mieszkanie dla Młodych były zachętą również dla singli, którzy wykazywali zainteresowanie wsparciem państwa w nabyciu pierwszego M. Obawa przed kończącą się pulą, przewidującą dopłaty na rok 2018, sprawiła, że młodzi tłumnie składali wnioski o kredyt.

Na dopłatach skorzystały też miasta, zwłaszcza te rozwijające się. Osoby, którym wcześniej brakowało na wkład własny, tłumnie ruszyły skorzystać z ofert sprzedaży mieszkań w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i wielu innych miejscowościach. Największą popularnością cieszyła się oczywiście stolica, a zaraz za nią Gdańsk i Poznań. W pozostałych miastach odzew był zróżnicowany - najmniej wniosków zanotowano w województwie świętokrzyskim.

Kredyt dla singla

Ważną zmianą rynku kredytów hipotecznych był wzrost wymaganej wysokości wkładu własnego, który wynosi obecnie 20% wartości nieruchomości. Bez względu jednak na zmieniające się realia panujące na rynku kredytowym, banki nadal traktują singli z większym dystansem. Choć nie wyliczają kosztów okołokredytowych w oparciu o stan cywilny, w wielu przypadkach czujniej podchodzą do nich aniżeli do związków małżeńskich. Spłata zobowiązań rozkłada się bowiem na jedną osobę, a nie dwie osoby. Dodatkowo, okres kredytowania sprawia, że w tak długim czasie różne sytuacje życiowe mogą spowodować trudności ze spłatą rat.

Tak więc, dostępność kredytów hipotecznych dla singli nadal wiąże się podobnymi obostrzeniami, jak dotychczas. Udzielanie kredytów tej grupie beneficjentów według banków jest bardziej ryzykowne. Niektóre instytucje wykazują się zbyt dużą ostrożnością, inne podchodzą do singli podobnie, jak do innych osób ubiegających się o kredyt. Wymogi są zróżnicowane w zależności od banku. Wysokość dochodów, brak zobowiązań finansowych czy dobra historia kredytowa, nie zmieniają zbytnio podejścia banku do singla.

Singiel ma wybór!

Nie jest jednak aż tak źle, bowiem nie wszystkie banki mają podobną postawę wobec osób samotnych starających się o kredyt. W związku z różnorodną ofertą kredytową banków,  single mogą wybrać ten bank, który proponuje najbardziej preferencyjne warunki. Kredyty różnią się bowiem wymaganą wysokością wskaźnika LTV, okresem kredytowania czy kwotą kredytu.

Trzeba jednak pamiętać, jak ważne dla banku są warunki zatrudnienia. Najmniej przychylnie traktują one przedsiębiorców z krótką historią prowadzenia działalności. Takie osoby bank ocenia mniej przychylnie niż osobę pracującą na etacie. Inaczej wyliczany jest dochód osoby samozatrudniającej się i osoby na etacie. Odpowiednio liczy się średnia dochodu z 12 miesięcy i 3 miesięcy. Ponadto banki, podobnie jak w przypadku wszystkich potencjalnych kredytobiorców, dokonują oceny scoringowej, która jest metodą oceny wiarygodności kredytobiorcy. W analizie tej, klienta pyta się o: wiek, wykształcenie, stan cywilny, wysokość dochodów, liczbę osób na utrzymaniu, informacje o zatrudnieniu oraz wiele innych danych. Każda odpowiedź jest odpowiednio punktowana.

Warunki przyznawania kredytu

Wszyscy ubiegający się o kredyt mieszkaniowy przechodzą przez tę samą procedurę sprawdzającą zdolność kredytową. Jest to standardowa czynność podejmowana w związku z oceną sytuacji finansowej, która daje pewne wyobrażenie o kliencie jako przyszłym regulatorze zobowiązań. Banki, choć opierają się na tych samych danych dotyczących klienta, w różny sposób oceniają zdolność kredytową. Celem podejmowanej analizy jest powzięcie decyzji o przyznaniu kredytu oraz określenie, na jakich warunkach zostanie on przyznany. Banki biorą więc pod uwagę m.in. dochód kredytobiorcy, obecne zobowiązania, stałe wydatki, wnioskowaną kwotę kredytu oraz okres spłaty.

Dane, które weryfikuje bank, mają dać odpowiedź na pytanie, czy osoba ubiegająca się o kredyt będzie w stanie regulować comiesięczne raty. W przypadku większości banków single są postrzegani jako kredytobiorcy obciążeni ryzykiem. Jeśli chcą brać kredyt samodzielnie, wówczas bank narzuca obowiązek wykupienia dodatkowej polisy.

Jak zmniejszyć ryzyko?

Sytuacja singli na rynku kredytów mieszkaniowych nie wygląda jednak pesymistycznie. Nie dla wszystkich banków wysokie dochody kredytobiorcy są wystarczające. To zaledwie jeden z wielu czynników, który wpływa na zdolność kredytową. Sami single również mogą zwiększyć swoją wiarygodność wobec banku na kilka sposobów. Większy wkład własny, pozytywna historia kredytowa, brak zobowiązań finansowych czy zaciągnięcie kredytu jako współkredytobiorca to skuteczne działania, które zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Gethome.pl – portal nieruchomości na sprzedaż i wynajemArtykuł partnera