Trwa modernizacja budynku Pawilonu Okocimskiego w Lesie Wolskim. Już wkrótce zostanie w nim otwarty ośrodek edukacji ekologicznej.

Wyremontowane pomieszczenia będą służyć organizowaniu wykładów i warsztatów o tematyce ekologicznej z różnych dziedzin – od planowania przestrzennego miasta i okolic, przez transport i komunikację, zagrożenia dla środowiska, aż po edukację ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wokół Pawilonu Okocimskiego pojawią się nowe ścieżki, ogródek permakulturowy, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, nowe oświetlenie i mała architektura. Prace mają zostać ukończone w listopadzie.

Pawilon Okocimski znajduje się w sercu Lasu Wolskiego, bezpośrednio koło ogrodu zoologicznego. Budynek jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków. Jego modernizacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ADRES:
Aleja Żubrowa, Kraków
mapa