Trwa budowa nowego mostu na Wiśle. Wykonawca równolegle pracuje przy obu brzegach. Budowane są nowe przyczółki i podpory obiektu.

W pierwszej kolejności przygotowywane są miejsca, w których powstaną fundamenty. Komory, osadzone po połowie na brzegu i w rzece, zabezpieczane są ścianami szczelnymi. W ich środek wbijane są pale, na głębokość dochodzącą do 17 metrów.

W trakcie robót natrafiono na bardzo trudne warunki pod powierzchnią ziemi. W niektórych miejscach, na dużej głębokości, znajdowano niemal dwutonowe głazy, które trzeba było wykopać, by dokończyć zabezpieczanie terenu.

Najniebezpieczniejsze prace, wymagające odpowiedniej ilości miejsca dla ciężkPKiego sprzętu, planowane są jeszcze na 4-6 tygodni. Po tym czasie bulwary ponownie udostępnione zostaną pieszym i rowerzystom. Co ważne tymczasowe przejście, dla wygody użytkowników, zostanie wyasfaltowane (początkowo planowano tylko utwardzenie).