Istnieją szanse, że lista oczekujących na gminne lokum stanie się krótsza. Rozpoczęła się budowa kolejnego gminnego osiedla. Tym razem siedem budynków wielorodzinnych powstaje przy ul. Wańkowicza. Będzie tam 165 mieszkań, lokale usługowe, plac zabaw, miejsca postojowe i nowe ulice. Zieleń urządzona będzie stanowić aż 44 proc. terenu objętego inwestycją.

Ze względu z realizacją przez Gminę inwestycji mieszkaniowej wydane zostały dwie decyzje administracyjne. Pierwsza z nich to decyzja o pozwoleniu na budowę dla zespołu sześciu budynków wielorodzinnych oraz jednego budynku mieszkaniowo-usługowego (łącznie powstanie siedem budynków) wraz z budową sieci wod.-kan., kanalizacji opadowej, sieci ciepłowniczej, budową altan śmietnikowych oraz placu zabaw. Decyzja została wydana 27 kwietnia br. i stała się ostateczna w dniu 17 maja br. Druga z decyzji - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID - dotyczy układu drogowego, który będzie towarzyszył nowemu osiedlu. Decyzja została wydana w dniu 7 maja br. i stała się ostateczna w dniu 9 czerwca br.

Zgodnie z decyzją ZRID, wykonawca – firma DOMBUD SA - usunął 33 sztuk drzew, wśród których przeważały samosiejki klona jednolistnego, a także 169 m kw. krzewów kolidujących z układem drogowym. W zamian, na terenie objętym inwestycją nasadzonych zostanie 67 drzew, 725 krzewów i 175 bylin. W przypadku drzew będą to głównie graby, jarzębiny i brzozy.

– Pozwolenie na budowę wydane zostało w oparciu o zapisy MPZP dla osiedla Krzesławice, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w 2005 roku. W dokumencie stwierdza się, że wskaźnik intensywności zabudowy jest zgodny z parametrem określonym w tym planie dla obszaru oznaczonego w planie symbolem MU, czyli zabudowa mieszkaniowo-usługowa – podkreśla Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, jednostki, która odpowiada za realizację tego projektu mieszkaniowego.

Plac budowy został przekazany wykonawcy w czerwcu br. Zaraz potem  rozpoczęły się prace przygotowawcze, a więc organizacja zaplecza budowy, grodzenie terenu inwestycji, przygotowanie działki pod pierwsze prace budowlane.

– Zgodnie z zaleceniem z pozwolenia na budowę – mimo, że osiedle nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych – ale ze względu na położenie inwestycji na terenie dawnej wsi Krzesławice, prace budowlane realizowane są pod nadzorem archeologicznym – zaznacza dyrektor ZIM w Krakowie.

W zgodzie z planem, realizacja zadania ma się zakończyć do 2021 roku. Łącznie w siedmiu budynkach znajdzie się 165 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6 910 m2. W ramach inwestycji powstanie 97 miejsc postojowych, w tym 9 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Nasadzana będzie zieleń. – Prawie 44 proc. terenu inwestycji to będzie zieleń urządzona, a wzdłuż granicy południowej zaplanowano czterometrowe ciągi zieleni izolacyjnej – informuje Janina Pokrywa. Warto też wspomnieć, że projekt przewiduje  powiązanie nowych budynków z istniejącą zabudową, wkomponowanie ich w otaczający kontekst urbanistyczny, w tym nawiązanie do oddalonego o kilka kilometrów dworku Jana Matejki i kościoła p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego.

Teren obiektu będzie uzbrojony w media, zostanie rozbudowana istniejąca sieć wodna, kanalizacyjna, osiedle będzie zasilane ciepłem systemowym. Janina Pokrywa zwraca również uwagę, że osiedle nie będzie grodzone. Zarówno plac zabaw, zieleń urządzona, miejsca postojowe jak i układ drogowy będą ogólnodostępne także dla okolicznych mieszkańców.

Wykonawcą zadania jest firma DOMBUD SA. Wartość kontaktu wraz z układem drogowym to 30 mln zł.

Osiedle gminne Wańkowicza to nie pierwsza inwestycja mieszkaniowa realizowana obecnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Największym  mieszkaniowym projektem jest obecnie osiedle Przyzby, gdzie do 2020 roku powstanie 10 budynków, gdzie będzie 357 mieszkań, a także żłobek, biblioteka i lokale usługowe.

Budownictwo komunalne jest najefektywniejszą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na gminne lokum, którym samorząd – zgodnie z obowiązującym prawem – ma zapewnić mieszkanie. W 2016 roku powstał do użytku oddany został blok komunalny przy ul. Mały Płaszów (48 mieszkań), a wcześniej osiedle Magnolia (blisko 300 mieszkań) oraz 82 mieszkania przy ul. Łazy.