Data wydarzenia: 17.08.2016 19:00 - 17.08.2016 21:00
Miejsce wydarzenia: Bazylika OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26; Kraków

"Filharmonia dziecięca Fili” jest unikalnym zespołem powstałym 30 lat temu w celu kultywowania tradycji muzycznej, powstała 30 lat temu w węgierskojęzycznym, siedmiogrodzkim mieście Szentegyháza ( po rumuńsku Vlahita). Założycielem zespołu i jednocześnie jego dyrygentem jest Sándor Haáz natomiast członkami orkiestry i chóru są najbardziej muzycznie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych.

 Zespół, w którego składzie znajdują się dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 lat, składa się z 40 osobowej orkiestry i 100 osobowego chóru rozwija umiejętności swoich członków stosując specjalną grupową metodykę pedagogiczną w nauce.

Dzieci nadały sobie krótką nazwę „Fili”. 140 osobowy zespół dumny jest ze swojego stroju i logo. Regularnie występują w swoim kraju, a od lat 90-ych co roku wyjeżdżają na zagraniczne tournées, a w czasie podróży prowadzą pamiętniki zawierające wrażenia z wyjazdów. Instrumenty na których grają są przeważnie kupowane przez rodziców.

Koszty występów zespół pokrywa z otrzymanych darów, z dotacji różnych funduszy, oraz ubiegając się o granty. W organizacji naszego pobytu w czasie wyjazdów zagranicznych pomagają nam nasi partnerzy.

Repertuar „Filharmonii dziecięcej” składa się z krótkich utworów muzyki klasycznej, ludowych melodii węgierskich oraz z innych krajów oraz z piosenek historycznych.

W grudniu 2003 roku „Filharmonia dziecięca z Szentegyháza” oraz jej twórca i dyrygent Sándor Haáz została odznaczona orderem „Zasłużony dla Dziedzictwa Kultury Węgierskiej”

W 2011 roku zespół „Fili” zaproszony został przez Marszałka Belgijskiego Parlamentu do Brukseli. W czasie swojego zagranicznego tournée zespół miał okazję wystąpić w trzech znanych katedrach koronacyjnych: „St Michel et Gudule” w Brukseli, oraz w katedrach w Bratysławie i Wiedniu.

4 czerwca 2013 roku, na uroczystości organizowanej z okazji Dnia Wspólnoty Narodowej, w „Filharmonia dziecięca z Szentegyháza” wystąpiła przed zaproszonymi dostojnymi gośćmi i członkami korpusu dyplomatycznego w Budapeszteńskim Parlamencie reprezentując ludność węgierską rejonu Basenu Karpackiego .

Dzięki zaproszeniu Ambasady Węgierskiej w Bern w 2014 roku zespół ponownie mógł trzykrotnie wystąpić w Szwajcarji.

W programie koncertu polskie i węgierskie pieśni ludowe i kościelne, J.S. Bach, P. Czajkowski oraz Josef Strauss.

Koncert odbywa się w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.

Po koncercie wolontariusze Fundacji „To minie” będą kwestować na rzecz dzieci z chorobą nowotworową układu chłonnego.