W zakresie Ogólnopolskiej Konferencji Turystycznej pn.: "Turystyka w Polsce-perspektywy i wyzwania" w Tarnowie w Centrum Sztuki Mościce odbyła się konferencja rowerowa, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych regionów Polski związanych z branżą turystyczną, a przede wszystkim z turystyką rowerową.

Podczas konferencji jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił Marek Zając z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który przybliżył uczestnikom tematykę związaną z rozwojem tras rowerowych w naszym regionie. Wspomniał, że trasy rowerowe VeloMalopolska budowane są m.in. na wałach przeciwpowodziowych Wisły i Dunajca, wzdłuż tras kolejowych, jak również na terenach prywatnych, co wiąże się niejednokrotnie z dużymi wyzwaniami i ścisłą współpracą z samorządami oraz prywatnymi osobami, właścicielami gruntów. Podkreślił, że w 2016 roku cała sieć tras rowerowych VeloMałopolska liczyła 190 km, natomiast pod koniec 2017 roku będzie to już 375 km nowoczesnych tras. Na koniec wspomniał o Miejscach Obsługi Rowerzystów, które powstaną na całej trasie  kilkadziesiąt.


Na konferencji nie zabrakło również właściciela biura podróży Macieja Zimowskiego, organizującego wycieczki rowerowe wzdłuż Dunaju. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę na bardzo istotny biznesowy aspekt w rowerowej turystyce, czyli mówiąc wprost, jak na niej zarobić. Wspomniał, że prekursorami, którzy zauważyli potencjał biznesu rowerowego już ponad 30 lat temu byli Austriacy, którzy wybudowali naddunajską sieć wzdłuż linii rzeki, będącą do dziś jedną z największych atrakcji w katalogach wielu biur turystycznych. Zauważył, że Polska dzięki znakomitemu położeniu i ukształtowaniu terenu posiada ogromny potencjał do rozwoju nadrzecznych tras rowerowych, które mają szanse przyciągnąć turystów nie tylko z kraju, ale również zza granicy.


Z punktu widzenia rowerzysty, niewątpliwie najważniejsza jest sama infrastruktura, czyli jakość rowerowych tras (nawierzchnia, geometria, oznakowanie), które powinny być  jak najbardziej przyjazne dla rowerzystów, bez względu na rodzaj roweru i ekwipunek, z jakim turysta wybiera się w trasę. Ten temat dokładnie przeanalizował Marcin Hyła – prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.


Nie zabrakło dyskusji, spostrzeżeń i doświadczeń w ramach regionalnej turystyki rowerowej. Na zakończenie obrad wypracowano projekt stanowiska Konwentu Marszałków.