Data wydarzenia: 15.06.2016 10:00 - 15.06.2016 14:00
Miejsce wydarzenia: Skawińskie Błonia

W środę 15 czerwca 2016 r. na skawińskich błoniach odbędzie się impreza sportowa w której wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Krakowskiego. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Juvenilis – Z Młodzieńczą Siłą z siedzibą w Zelczynie. Projekt jest realizacją zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki i jest współfinansowany przez Powiat Krakowski. Partnerem imprezy jest Województwo Małopolskie.

Sztafeta młodzieży „Podaj flagę” organizowana jest po raz pierwszy. W założeniu organizatora przewidziany jest bieg sztafetowy dziewczęcych i chłopięcych reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu krakowskiego.Impreza o charakterze plenerowym odbędzie się we wspaniałej scenerii skawińskiego starorzecza  na tzw. Błoniach Skawińskich. Ważnym elementem imprezy będzie to że kolejni uczestnicy sztafety zamiast tradycyjnej pałeczki sztafetowej będą przekazywać sobie polską flagę. Ma to związek z obchodzonym na początku maja dniem flagi a także świętem narodowym  tj. 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zatem impreza będzie także nawiązywać do tradycji i patriotyzmu. W ramach imprezy przewidziane jest także konkurs wiedzy historycznej o Polsce. Na zakończenie imprezy organizator przewiduje utworzenie przez uczestników sztafety flagi narodowej z kartoników i wykonanie pamiątkowej fotografii. Dla każdego człowieka, w szczególności zaś dla dzieci i młodzieży ruch jest gwarantem sprawności fizycznej, ale też dobrego samopoczucia. To także symbol zdrowego stylu życia i kształtowanie bardzo dobrych nawyków na przyszłość. Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele innych zalet – takich jak kształtowanie koordynacji, umiejętność pracy w grupie i chyba najlepszy z możliwych sposób spędzania czasu wolnego. Obecnie kiedy młodzież co raz więcej czasu, także tego wolnego spędza przy komputerze lub telewizorze dbałość o rozwój fizyczny jest szczególnie ważna.  Oczywiście nie ma nic złego w poszerzaniu swojej wiedzy merytorycznej, problem jednak w tym, by zachować między różnymi czynnościami odpowiednie proporcje. Dlatego też świadomość wzajemnego wpływu procesów psychicznych i rozwoju ruchowego sprawiają, że przypisuje się ruchowi wielkie znaczenie kształcące i kształtujące, uznając go za jeden z najważniejszych czynników pobudzających w równej mierze funkcje ciała i umysłu. Równie ważna obecnie jest konieczność kształtowania wśród młodzieży postaw szacunku dla dziedzictwa historycznego oraz tradycji narodowych. Zakładamy, że realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu świadomości młodzieży o związku między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz wzbudzi wśród dzieci większe zainteresowanie aktywnością fizyczną i sportem co przełoży się na rozpoczęcie co najmniej amatorskiego uprawiania sportu w celu własnego rozwoju psycho – fizycznego – mówi Magdalena Lupa prezes Stowarzyszenia Juvenilis. Liczymy także, że w znacznym stopniu wpłynie na kształtowanie u młodzieży postaw szacunku dla dziedzictwa historycznego oraz tradycji narodowych i wpłynie na integrację młodzieży Powiatu Krakowskiego – dodaje Grzegorz Knapik skarbnik Stowarzyszenia. Zatem zapraszamy do kibicowania młodzieży.

                                                                                                                            Autor: Anna Wąsowicz