Zarząd Wisły Kraków i TS Wisła Kraków odniósł się na konferencji prasowej do medialnych doniesień dotyczących związków środowiska kibicowskiego z klubem. Prezes Marzena Sarapata zdecydowanie oświadczyła, że żadne grupy kibicowskie nie wpływają w sposób formalny lub nieformalny na decyzje władz klubu i sposób jego działania.Przypomniała, że jako radca prawny w roku 2014 była pełnomocnikiem pana Pawła Michalskiego w sporze cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Prezes Damian Dukat na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadził siłownię, która mieści się przy ul. Reymonta 22 i jest niezależnym od
Wisły Kraków przedsięwzięciem biznesowym Pawła Michalskiego, prowadzonym w wynajmowanych pomieszczeniach od 4 lat. Fakty te nie mają związku z zarządzaniem klubem.


Zdaniem Prezes Sarapaty powracające w mediach zarzuty mają osłabić klub i ułatwić przejęcie majątku Wisły Kraków-atrakcyjnie położonych terenów o wartości ponad 75 milionów złotych. Podkreśliła, że wszelkie tego typu insynuacje utrudniają rozmowy z potencjalnymi sponsorami i inwestorami.