Skazany Michał Jamrozik poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w związku z naruszeniem art. 62. ust. 3 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii tj. nielegalne posiadanie środków odurzających oraz art. 178 a § 1 kodeksu karnego tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego.

Rysopis:

Wzrost: ok 186-190 cm

Włosy: proste, krótkie, koloru ciemnego (brunet),

Oczy: jasne

Twarz: trójkątna

Średnia budowa ciała

32-latek ostatni raz zameldowany był w Krakowie przy ulicy Daszyńskiego. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny można kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. pod  nr tel. 47 83-52-917 lub 112.

Policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5.