Będą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za blokowanie numerów alarmowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie nowelizację ustawy – Kodeks wykroczeń, która to reguluje.

Celem tej ustawy jest zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych: 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999 przez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, a zwłaszcza przerywania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.
Ustawa uzupełnia dotychczasowy art. 66 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy odpowiedzialności sprawcy za wywołanie fałszywego alarmu. Teraz wprowadzono kategorię nowego czynu zabronionego jako wykroczenia. Karalne będzie umyślne blokowanie, bez wyraźniej przyczyny, telefonicznego numeru alarmowego, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego. Nowy przepis przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Nowelizacja była inicjatywą Prezydenta.