Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest jednym z podstawowych zadań policjantów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, funkcjonariusze krakowskiej drogówki w dniach 14 i 15 listopada 2023 roku prowadzili działaniach pod kryptonimem „Bezpieczny Pieszy”. Mundurowi w tych dniach zwracali szczególną uwagę na pieszych, którzy swoim zachowaniem na drodze często stwarzają zagrożenie zarówno dla samych siebie jak i dla innych uczestników ruchu.