Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami z roku na rok się zmieniają, a stawki za wywóz śmieci rosną. Czego możemy się spodziewać w 2020 roku? Ile mieszkańcy Krakowa i okolic zapłacą za wywóz odpadów komunalnych? Przedstawiamy najnowsze prognozy.

Od 1 kwietnia 2019 roku w stolicy Małopolski obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, w których obowiązuje podział na 5 frakcji. Na mocy nowych przepisów wzrosły również stawki za wywóz śmieci. Kraków jest miastem znanym z dbałości o środowisko naturalne, a gmina od lat wdraża rozwiązania mające na celu efektywniejszą segregację odpadów. Mieszkańcy mogą korzystać z programu Elektrobrygada na telefon, wyrzucić kłopotliwe odpady do Krakowskich Eko-pudełek czy zawieźć śmieci do Lamusowni – punktu selektywnej zbiórki (PSZOK). W ślad za zmianami idą jednak podwyżki cen dla mieszkańców. Niestety okazuje się, że od 2020 roku zapłacimy za wywóz odpadów jeszcze więcej. Trend ten widać nie tylko w Krakowie, ale także innych gminach w regionie Małopolski.

Dlaczego ceny za wywóz śmieci wzrastają?

Gminy samodzielnie ustalają stawki za wywóz śmieci segregowanych i niesegregowanych, nie mogą jednak dowolnie narzucać cen. Koszt usługi jest oparty o maksymalne stawki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W lipcu 2019 roku przyjęto nowelizację przepisów, na podstawie której samorządy mogą żądać od osób niesegregujących śmieci nawet czterokrotnie wyższych opłat niż od mieszkańców, którzy zdecydują się na segregację. Warto jednak zaznaczyć, że decyzje gminy są często uzależnione od stawek narzucanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem śmieci. W wielu regionach usługi odbioru odpadów świadczy tylko jeden podmiot, a brak konkurencji często skutkuje horrendalnymi opłatami dla mieszkańców. Taka sytuacja ma miejsce w wielu gminach Małopolski.

Ile obecnie kosztuje wywóz odpadów w Krakowie i okolicach?

Od 1 kwietnia 2019 roku stawki wywozu śmieci w gminie Kraków (dla gospodarstwa jednoosobowego) wynoszą:

  • 26 zł – odpady segregowane,
  • 39 zł – odpady niesegregowane.

Mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia opłaty do 14. dnia każdego miesiąca.

W innych gminach województwa małopolskiego stawki są nieco niższe. Przykładowo w Wieliczce opłata za 1 osobę wynosi 15 zł w przypadku odpadów segregowanych i 30 zł w przypadku niesegregowanych. Z kolei w Biskupicach mieszkańcy, którzy zdecydują się na segregację śmieci, muszą płacić 14 zł za pierwsze cztery osoby oraz po 4 zł za każdą kolejną, natomiast osoby niesegregujące śmieci płacą 30 zł od osoby.

Prognozowane opłaty za wywóz śmieci w 2020 roku

Mieszkańcy Krakowa obawiają się, że od przyszłego roku ceny za wywóz odpadów komunalnych drastycznie wzrosną. Stawki zależą od uchwały radnych, którzy mogą zadecydować, że opłaty za śmieci niesegregowane będą dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie wyższe niż za zbierane selektywnie. Wyższe stawki są związane z nowelizacją przepisów, która zakłada powszechną segregację śmieci. Gminy mają czas do końca września 2020 roku na wprowadzenie zmian. Na koszt wywozu odpadów będzie też mieć wpływ wybór nowej firmy realizującej odbiór śmieci od mieszkańców. W Krakowie nowy przetarg odbędzie się na wiosnę przyszłego - 2020 - roku.

A jak wyglądają prognozy dla innych gmin w regionie? Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku w Biskupicach będą aż dwa razy wyższe stawki za wywóz śmieci. Projekt uchwały rady gminy przewiduje wprowadzenie opłaty w wysokości 28 zł za śmieci segregowane oraz 60 zł za odpady zbierane nieselektywnie. Podobne stawki są prognozowane w Niepołomicach – do przetargu na wywóz śmieci zgłosiły się dwie firmy, których proponowane ceny o ponad 2 mln złotych przekroczyły budżet zaplanowany przez gminę.