Jaka ma być Nowa Huta? Co zrobić z ogromnym terenem kombinatu i znajdującymi się na nim obiektami? Czy możemy być pewni, że plany obecnych włodarzy nie zniszczą wizerunku Krakowa w Polsce i na arenie międzynarodowej? Niestety ale nie. Mogą zniszczyć. Mogą zaszkodzić i to bardzo, i to już na zawsze. Nasz wspólny głos w tej sprawie jest decydujący.