Na początku listopada br. dwie starsze kobiety straciły swoje oszczędności. Oszuści wykorzystali łatwowierność kobiet i ich chęć niesienia pomocy. Mieszkanki Krakowa przekazały im gotówkę, a jedna z nich także biżuterię.