Biskup świdnicki Ignacy Dec jest zdania, że edukacja seksualna w szkołach jest „bardzo niebezpieczną pokusą szatana”, a osoby wierzące muszą działać dlatego, żeby uniemożliwić „coraz śmielsze działania gorszycieli”. List pasterski w tej sprawie został odczytany we wszystkich kościołach tej diecezji 10 marca, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

W liście do wiernych biskup najwięcej uwagi poświęca „szatańskim pokusom”. Przypomina kuszenie Jezusa przez szatana oraz opisuje, „jaki kształt” dzisiaj przybierają te pokusy i „w jaki sposób je przezwyciężać”.
W jego przekonaniu jedną z „bardzo niebezpiecznych pokus” współcześnie jest „seksualizacja dzieci i to już od wczesnych lat przedszkolnych. Słyszymy o niezwykłej determinacji, z jaką niektórzy wprowadzają do szkół postulaty tzw. ruchów LGBT” - napisał biskup Dec.