Od 14 marca około 90 proc. punktów i salonów z branży beauty i fryzjerskiej zostało zamkniętych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Niestety, ale praca zdalna w tych sektorach jest po prostu niemożliwa. Przekłada się to na brak przychodów przy nadal istniejących kosztach stałych przez trudny do przewidzenia okres. Czy państwo oferuje wsparcie dla wymienionych branż?

Branże beauty i fryzjerska w trudnej sytuacji

Przeprowadzona wśród stylistów paznokci ankieta wskazuje jednoznacznie, iż obawiają się oni sytuacji, gdy kwarantanna zostanie wydłużona w czasie. Już na ten moment odczuwają naprawdę wysokie straty, które mogą być niemożliwe do odrobienia bez wsparcia państwa. Badanie przeprowadzone wśród 2707 właścicieli w ciągu tylko 24h, 16 marca 2020 roku, wskazuje, że wśród ankietowanych, aż: 

 • 93,81 proc. boi się o swoje zatrudnienie, 

 • 96,80 proc. utrzymuje się tylko z wykonywania usług kosmetycznych/stylizacji paznokci, 

 • 90,90 proc. sama wykonuje usługi z czego aż 30,20 proc. dodatkowo zatrudnia pracowników,

 • ponad połowa zatrudnionych pracowników jest na tzw. umowach śmieciowych, 

 • 34,1 proc. zatrudnionych jest w oparciu na umowie o pracę, 

 • 95,9 proc. uważa, że obecna sytuacja negatywnie wpływie na funkcjonowanie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Mowa nie tylko o samych stylistkach paznokci, ale też kosmetyczkach, kosmetologach, fryzjerach, barberach... Kilkadziesiąt tysięcy pracowników jest narażonych na ogromne straty. 

Branża beauty w Polsce to ponad 130 tysięcy firm

GUS wskazuje, że w lutym 2020 roku ponad 130 tys. firm prowadziło działalność fryzjerską i kosmetyczną. Pomoc rządzących byłaby w stanie podnieść ten sektor. Przedstawiciele wymienionych branż proponują:

 • całkowite lub częściowe 3-miesięczne zwolnienie z zapłaty składek do ZUS przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

 • umorzenie całościowe lub częściowe zaległości względem ZUS dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 •  przyznanie ulg lub zwolnień podatkowych dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 • zapewnienie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego + 3 m-ce ustalonych ryczałtowych kwot dopłat lub „zasiłków” za utrzymanie zatrudnienia pracowników pomimo braku praktycznego funkcjonowania i prowadzenia działalności,

 • przyspieszenie zwrotów podatków już zapłaconych, jeśli podlegają one zwrotowi,

 • uruchomienie łatwo dostępnych i nisko oprocentowanych linii kredytowych i pożyczek,

 • wprowadzenie formy ryczałtu lub „zasiłku” dla osób objętych kwarantanną, a zatrudnionych przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

31 marca 2020 roku Państwo wprowadziło całkowity zakaz usług fryzjerskich oraz kosmetycznych, obowiązywać zacznie od 1 kwietnia 2020 roku.