Przekaz wizualny jest jednym z najbardziej efektywnych. Obraz otacza nas z każdej strony. To najczęściej za jego pośrednictwem komunikujemy się dzisiaj z innymi. W przypadku biznesowym jest on szczególnie ważny. A zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią kształtować szeroko pojęty przekaz wizualny w profesjonalny sposób, jest naprawdę duże.

Grafika to nie tylko tworzenie obrazków czy animacji. To też nie tylko praca nad grami komputerowymi, filmami animowanymi, czy reklamowymi plakatami. Dzisiaj grafika to kreowanie rzeczywistości wirtualnej, która w dużym stopniu zastępuje nam tę realną. Wirtualizacja życia zwiększa zapotrzebowanie na grafików, dlatego zawód ten jest jednym z najbardziej przyszłościowych.

Grafika - studia podyplomowe – dla kogo?

Żeby dołączyć do grona w pełni profesjonalnych grafików, samo artystyczne zacięcie niestety nie wystarczy. W zawodzie współczesnego grafika trzeba jeszcze doskonale znać i umiejętnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia pracy, których jest naprawdę wiele. Trzeba również rozumieć specyfikę współczesnej branży graficznej wraz z jej wszystkimi niuansami. Dogłębną wiedzę na ten temat możemy zdobyć na odpowiednich kierunkach studiów graficznych.

Osoby, które mają już wyższe wykształcenie, także mogą uzupełnić wiedzę o tajniki branży graficznej. Idealnie nada się do tego kierunek: grafika studia podyplomowe. Kto najlepiej odnajdzie się na tego typu studiach? Co można robić po skończeniu podyplomowych studiów z grafiki?


Praca grafika – perspektywy zawodowe

Z pewnością podyplomowe studia graficzne przydadzą się osobom, które pracują w szeroko pojętym marketingu i reklamie. Fundamentem promocji marki, produktu czy usługi jest obraz i to nie tylko w postaci spotów reklamowych, ulotek, infografik czy reklam outdoorowych, ale także w postaci stron internetowych, landing pages oraz identyfikacji wizualnej marki, która musi być atrakcyjna i spójna. Każda z tych rzeczy wymaga pracy grafika, który zaprojektuje i zepnie wszystko w piękny i efektywny przekaz.

Graficy pracują również w różnego rodzaju wydawnictwach i redakcjach, projektując wygląd książkowych okładek czy zajmując się szatą graficzną wydawanych czasopism oraz w agencjach poligraficznych i drukarniach. Oprócz tego graficy znajdą m. in. zatrudnienie w firmach produkujących gry oraz w przemyśle filmowym.

Wiedzę zdobytą na studiach graficznych można wykorzystać w różny sposób, również do budowania własnej marki, dlatego decyduje się na nie wielu freelancerów. Gdzie w Krakowie znajdziemy kierunek: grafika studia podyplomowe?

Grafika reklamowa w Krakowie

Jedną z ciekawych możliwości są trwające dwa semestry studia podyplomowe z grafiki reklamowej na WSE w Krakowie. Program studiów oparty jest co prawda na grafice reklamowej, ale w ich trakcie studenci zapoznają się ze wszystkimi istotnymi aspektami pracy grafika. A co najważniejsze, nauczą się posługiwać programami graficznymi z pakietu Adobe, tworzyć projekty graficzne i realizować publikacje wielostronicowe. Absolwenci wyposażeni w taką porcję fachowej wiedzy, spokojnie mogą startować do pracy w branży graficznej lub realizować własne projekty zawodowe.