Dobry nauczyciel z pewnością jest fachowcem w swojej dziedzinie. Musi mieć rzetelną wiedzę, aby być dla ucznia przewodnikiem. Nauczyciel nie może popaść w rutynę, zasklepić się jedynie na treściach wynikających z podstawy programowej, bo wtedy podcina skrzydła uczniom zdolnym. Są przecież uczniowie naprawdę zainteresowani nauką, trzeba im podsunąć dodatkową lekturę, wytłumaczyć zagadnienia, które ich interesują. Jest jeszcze druga sprawa. Dobry nauczyciel to dobry dydaktyk. On nie tylko posiada szeroką wiedzę, ale potrafi ją przekazać. Wytłumaczyć nawet najtrudniejsze treści prostym językiem, aby były zrozumiałe dla każdego. Nauczyciel musi tłumaczyć tak, aby zainteresować ucznia, zarazić go swoją pasją. Wtedy uczniowie będą go słuchali.