Dobry nauczyciel z pewnością jest fachowcem w swojej dziedzinie. Musi mieć rzetelną wiedzę, aby być dla ucznia przewodnikiem. Nauczyciel nie może popaść w rutynę, zasklepić się jedynie na treściach wynikających z podstawy programowej, bo wtedy podcina skrzydła uczniom zdolnym. Są przecież uczniowie naprawdę zainteresowani nauką, trzeba im podsunąć dodatkową lekturę, wytłumaczyć zagadnienia, które ich interesują. Jest jeszcze druga sprawa. Dobry nauczyciel to dobry dydaktyk. On nie tylko posiada szeroką wiedzę, ale potrafi ją przekazać. Wytłumaczyć nawet najtrudniejsze treści prostym językiem, aby były zrozumiałe dla każdego. Nauczyciel musi tłumaczyć tak, aby zainteresować ucznia, zarazić go swoją pasją. Wtedy uczniowie będą go słuchali.

Czy nauczyciel powinien się dokształcać? Darmowe webinary

Bez wątpienia. To jeden z tych zawodów, w których bez przerwy należy uzupełniać i poszerzać swą wiedzę. Ale nie tylko o treści merytoryczne tutaj chodzi. Nauczyciel pracuje z ludźmi, musi więc wciąż kształcić się w umiejętności komunikowania się z innymi. Obecnie ogromnym ułatwieniem są bezpłatne webinaria dla nauczycieli z certyfikatem prowadzone w Internecie przez Edumaster. Wystarczy, że założysz konto, by brać udział w webinariach, wybierając te, które uważasz za przydatne dla Ciebie. 

Są to prowadzone przez trenerów-praktyków spotkania online dla nauczycieli z certyfikatem MEN. Pracując w szkole, musisz sprostać wielu problemom, rozwiązywać konflikty między uczniami, nauczyć się dotrzeć do nich i rozumieć ich. Webinary będą dla Ciebie pomocą, inspiracją, dostarczą wiedzy w zakresie pracy z uczniem trudnym czy wymagającym specjalnej troski. Słuchając, jak inni rozwiązują problemy, wzbogacisz się o nowe pomysły i strategie. Miesięczne możesz skorzystać nawet z kilkunastu webinarów o różnej tematyce.

Szkolenia dla nauczycieli

Nauczyciel dokształca się ustawicznie. Poświęcając swój prywatny czas, warto wybrać te sposoby dokształcania, które uznajesz za wartościowe i potrzebne. Na stronach Edumaster możesz znaleźć szkolenia dotyczące awansu zawodowego, prawa oświatowego, jeśli właśnie tego potrzebujesz. Są szkolenia dotyczące pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, z uczniami z orzeczeniem czy z zespołem Aspergera. Jeśli masz problem, jak skutecznie rozmawiać z rodzicami, też uzyskasz pomoc.

Dziś rodzice bywają często roszczeniowi i trzeba nauczyć się sztuki komunikowania z nimi. Dokształcanie nauczycieli to także szkolenia dotyczące metodyki prowadzenia zajęć, oceniania i indywidualizacji nauczania. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów, psychologów, metodyków nauczania, terapeutów, oligofrenopedaogów, prawników. Szkolenia na Edumaster są płatne. Za każdy zakupiony wykład otrzymujesz również materiały dodatkowe w postaci prezentacji oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Jak być lubianym nauczycielem?

Sprawą najważniejszą w wykonywaniu zawodu nauczyciela jest pasja. Jeśli lubisz swoją pracę, jeśli lubisz dzieci i młodzież, znajdziesz do nich drogę i nawiążesz z nimi dobry kontakt. Nauczyciel nie może tylko przekazywać wiedzy, choćby robił to najrzetelniej. Powinien być przewodnikiem dla młodzieży, wzorem, ale też ich opiekunem, doradcą, przyjacielem. Właśnie taki nauczyciel będzie lubiany przez uczniów. Taki, który ich spokojnie wysłucha. Nie skupia się na ocenianiu, ale na niesieniu pomocy. 

Doradzi, gdy tego potrzebują, pomoże rozwiązać problem. Jeśli jest taka potrzeba, będzie negocjatorem między uczniem a rodzicem czy między samymi uczniami. Z takim nauczycielem uczeń będzie mógł rozmawiać również o trudnych dla siebie sprawach, nie będzie się obawiał poprosić o pomoc. Nauczyciel, który lubi szkołę i młodzież będzie uśmiechnięty, wyrozumiały i pełen empatii. Zostawi swoje prywatne sprawy za drzwiami klasy, a wchodząc do niej, całą swą uwagę ukierunkuje na dzieci czy młodzież. Obiegowe stwierdzenie, że uczeń, aby szanować nauczyciela, musi się go bać, nie jest zgodne z prawdą. Autorytet nauczyciela nie opiera się na strachu.