Nocą w czwartek, 26 września rozpocznie się frezowanie nawierzchni kontrapasa rowerowego na ul. Kopernika.

Pracami zostanie objęty odcinek ul. Kopernika pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Lubicz. Roboty prowadzone będą w godz. od 20.00 do 5.00. W nocy z 26 na 27 września nawierzchnia zostanie sfrezowana. Natomiast kolejnej nocy położona zostanie nawierzchnia bitumiczna. Całość prac zakończy się nad ranem w sobotę, 28 września.

mapa kopernika