Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o 15 nowych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 4 kobiety i 11 mężczyzn, w wieku od 16 do 77 lat, z Krakowa (2 osoby), powiatu bocheńskiego (5), brzeskiego (2), wielickiego (2) oraz krakowskiego, proszowickiego, tarnowskiego i suskiego (po 1 osobie), którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 326 ozdrowieńców.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To 34-letnia kobieta z powiatu limanowskiego i 42-letni mężczyzna z Krakowa. Aktualnie przebywają w izolacji.

Jednocześnie informujemy, że z ostatniego zestawienia WSSE usunęło 1 osobę, która była omyłkowo wpisana – raport został skorygowany.

 

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1009 osób.

 

 

 

Źródło informacji: WSSE w Krakowie.