Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowym lub usługowym nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków. Poza systematycznym rozliczaniem się z US czy odprowadzaniem składek do ZUS-u, w wielu przypadkach musi on też dokumentować transakcje za pomocą kasy fiskalnej. Aby czynności te były wykonywane zgodnie z prawem, niezbędna jest rejestracja urządzenia. Gdzie można to zrobić w Krakowie?

Kogo obowiązuje kasa fiskalna?

Obowiązek rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej został wprowadzony już wiele lat temu. Systematycznie jest on rozszerzany na kolejne obszary działalności, podobnie jak zawęża się też zakres zwolnień z tego obowiązku. Dokumentami, które regulują te kwestie, są między innymi trzy rozporządzenia Ministra Finansów:

 • w sprawie kas rejestrujących – z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – z dnia 21 kwietnia 2020 r.
 • w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – z dnia 28 grudnia 2018 r.

Obowiązek rejestrowania transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, wprowadza też ustawa o VAT.


Czy zgłoszenie kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wymienioną w rozporządzeniach, zgodnie z ich wymogami masz obowiązek rejestrowania transakcji. Zakup kasy fiskalnej nie jest jedyną czynnością, którą musisz wykonać. Niezbędne jest też zainstalowanie urządzenia przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia. Takie usługi świadczy m.in. serwis kas fiskalnych w Krakowie. Ponadto Twoim obowiązkiem jest dopełnienie wszystkich formalności, do których zalicza się zgłoszenie kasy fiskalnej. Instytucją, w której musisz złożyć takie zawiadomienie, jest urząd skarbowy.

Na czym polega legalizacja kasy fiskalnej?

Rejestracja kasy fiskalnej jest realizowana na różnych zasadach zależnie od tego, jakim dysponujesz systemem. W przypadku, gdy dobrowolnie wymienisz dotychczasowe urządzenie z rejestracją elektroniczną lub wydrukiem papierowym na wariant online, lub jesteś zobowiązany prawem do takiej wymiany, obowiązuje Cię legalizacja kasy fiskalnej. Polega ona na profesjonalnej instalacji oraz tzw. fiskalizacji. Na proces składa się wiele czynności wykonywanych zarówno przez serwisanta, jak i przez przedsiębiorcę.
Fiskalizacja kasy online obejmuje między innymi:

 • odebranie numeru ewidencyjnego,
 • zainicjowanie pracy pamięci fiskalnej,
 • wyzerowanie liczników,
 • nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru NIP i numeru ewidencyjnego oraz kategorii kasy,
 • wystawienie raportu fiskalizacji i przesłanie go do Centralnego Repozytorium Kas,
 • pobranie harmonogramu przesyłania danych i jego zapis w pamięci chronionej.

Wszystkie wymienione czynności wykonuje serwisant, który wysyła też zawiadomienie o instalacji kasy. Jeśli legalizacji jest poddawana kasa fiskalna online w Krakowie, o przeprowadzonych czynnościach powiadamia on odpowiedni urząd skarbowy w tym mieście.


Tradycyjna kasa fiskalna krok po kroku

Nie wszystkie kasy fiskalne w Krakowie (zobacz ofertę - kasy fiskalne Kraków https://fiskalline.pl/) są urządzeniami współpracującymi z repozytorium online. Jeśli korzystasz jeszcze z modelu wyposażonego w system elektronicznej rejestracji transakcji, masz nieco więcej obowiązków. Jak powinna być legalizowana taka kasa krok po kroku? Na proces składają się:

 • instalacja i fiskalizacja kasy przez serwisanta,
 • zgłoszenie liczby użytkowanych kas fiskalnych oraz miejsca ich instalacji,
 • zgłoszenie urządzenia po dokonaniu jego fiskalizacji,
 • zgłoszenie każdej zmiany miejsca użytkowania kasy.

Działalność bez rejestracji a kasa fiskalna

Jedną z form prowadzenia działalności w polskiej gospodarce jest możliwość jej wykonywania bez rejestracji. Taka opcja z założenia miała ułatwić prowadzenie małych przedsiębiorstw. Jeśli jesteś właścicielem tego typu firmy w Krakowie, z pewnością zastanawiasz się, czy obowiązuje Cię kasa fiskalna. Rejestracja takiego urządzenia jest koniecznością również w Twoim przypadku. Wynika to chociażby z faktu, że do prowadzenia takiej działalności musisz uzyskać NIP.

Gdzie może zostać zarejestrowana kasa fiskalna w Krakowie? Ile kosztuje instalacja oraz legalizacja kasy? Placówką, w której możesz złożyć zgłoszenie, jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca korzystania z usługi. W przypadku podmiotów gospodarczych z województwa małopolskiego jest to: Małopolski Urząd Skarbowy, os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków Zgłoszenie kasy fiskalnej w urzędzie skarbowym jest bezpłatne. Czas oczekiwania na legalizację wynosi maksimum 30 dni – pod warunkiem, że serwisant dotrzyma 7-dniowego terminu zgłoszenia danych Twojej kasy. W przypadku spóźnienia urząd wezwie Cię do złożenia wyjaśnienia. Formalności możesz też dopełnić przez pełnomocnika. Za jego udzielenie zapłacisz 17 zł.