Na przełomie czerwca i lipca zakończy się rewitalizacja drugiej części parku Duchackiego. Urokliwy staw, drewniane pomosty, urządzenia do ćwiczeń dla bardziej aktywnych mieszkańców – to prace, które zostały już wykonane. Dzięki projektom z budżetu obywatelskiego na ukończeniu jest kolejny etap zadania, związany z zagospodarowaniem otoczenia spichlerza oraz ogrodu i sadu.