Katarzyna Zimmerer, prof. Mariusz Wołos, Bogdan Micek i Krzysztof Gierat – to m.in. oni podpisali list poparcia dla inicjatywy upamiętnienia ofiar dawnego obozu KL Plaszów. Muzeum Krakowa, które jest inicjatorem akcji, zachęca do podpisywania i zapoznania się z treścią listu.

W liście podkreślono, że od czasu II wojny światowej pamięć o historii KL Plaszow nie była należycie pielęgnowana. Muzeum zaznacza również, że rolą współczesnych instytucji kultury jest wspieranie procesów budowania społeczeństwa opartego o wartości takie, jak pamięć i dialog, w których centrum stoi szacunek dla drugiego człowieka. W liście przeczytamy też, że w ostatnich dziesięcioleciach Kraków wielokrotnie podejmował działania na rzecz przywracania pamięci zbiorowej. Stąd pomysł napisania listu i uczczenia pamięci.

Treść listu:

Wobec dyskusji toczącej się wokół byłego niemieckiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego Plaszow w Krakowie chcemy zabrać głos, gdyż z niepokojem obserwujemy działania, które podają w wątpliwość konieczność upamiętnienia tego miejsca.

Od czasu II wojny światowej pamięć o historii KL Plaszow nie była należycie pielęgnowana. Uważamy, że stanowi ona nieusuwalną część losów naszego miasta. Dziedzictwo Krakowa, będące częścią szeroko rozumianego światowego dziedzictwa, traktującego z szacunkiem pamięć o trudnych i bolesnych aspektach historii, zobowiązuje nas do godnego upamiętnienia miejsca cierpienia i śmierci tysięcy osób.

W ostatnich dziesięcioleciach Kraków wielokrotnie podejmował działania na rzecz przywracania pamięci zbiorowej. Doceniając dotychczasowe zaangażowanie wielu instytucji i osób w opiekę nad miejscem pamięci, uznajemy jednak, że wobec zachodzących dzisiaj procesów jest ona niewystarczająca. Potrzebujemy wyraźnych znaków i symboli pamięci, budowanych w duchu otwartości i wierności historycznej prawdzie. Pamięć o przeszłości jest pierwszym krokiem do zmiany przyszłości.

Nie ulega wątpliwości, że Kraków znajduje się na drodze redefinicji naszej relacji do przeszłości terenu dawnego obozu. Dzięki temu dopiero dzisiaj upamiętnienie – połączone z mądrą edukacją – staje się realną możliwością, którą jako społeczność Krakowa powinniśmy wykorzystać.

Rolą współczesnych instytucji kultury jest wspieranie procesów budowania społeczeństwa opartego o wartości takie, jak pamięć i dialog, w których centrum stoi szacunek dla drugiego człowieka – zarówno naszego współczesnego sąsiada, jak i tego, który stał się już częścią historii. Dlatego wierzymy, że inicjatywa upamiętnienia KL Plaszow będzie doprowadzona do finału, a Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow, stanie się zadośćuczynieniem dotychczasowego zaniedbania na polu bolesnej pamięci wpisanej w historię Krakowa.

Apel o upamiętnienie ofiar obozu KL Plaszow