Na Zakrzówku trwają prace, mające na celu zrealizowanie bezpiecznego miejsca dla mieszkańców Krakowa. Obecnie zabezpieczane są skały kamieniołomu. – W tej chwili teren jest placem budowy, jest to miejsce niebezpieczne. Prosimy o niewchodzenie na Zakrzówek, ponieważ może to grozić ciężkim wypadkiem – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Miasto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podzieliło prace na siedem etapów, tak aby nie zamykać na cały czas prowadzonej inwestycji terenu przyszłego parku miejskiego. Kluczowe z punktu widzenia prac są trzy etapy realizacyjne: zabezpieczenie ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi (obecnie realizowane), budowa kąpieliska wraz z budynkiem wejściowym na baseny oraz budowa Centrum Sportów Wodnych.

Etapy te łączą się z robotami budowlanymi wykonywanymi na styku zbiornika wodnego jak również bezpośrednio w zbiorniku, co zgodnie z obowiązującymi przepisami związane jest z koniecznością wyłączenia dostępu do zbiornika wodnego przez osoby niepowołane.

Pierwszym etapem, jaki Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie obecnie realizuje, jest zabezpieczenie ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi. W ramach tego etapu wykonywane jest zabezpieczenie w rejonie projektowanego kąpieliska oraz w rejonie projektowanego budynku centrum sportów wodnych.

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. Nie można dopuścić do sytuacji, w której osoby postronne znajdą się na terenie akwenu podczas prowadzonych prac budowlanych jak i zabezpieczających przed obrywami skalnymi, które w pierwszej fazie polegać będą na usuwaniu luźnych bloków skalnych poprzez zrzucanie ich w bezpośrednim otoczeniu wody.

Obszar objęty harmonogramem prac na najbliższe cztery lata obejmuje ok. 51 ha. Oprócz wspomnianych elementów w parku pojawią się także jednopiętrowe obiekty: Centrum Sportów Wodnych z częścią kawiarnianą oraz tarasem widokowym na dachu obiektu (300 m2 powierzchni zabudowy), budynek wejściowy na baseny z funkcją Centrum Informacji Ekologicznej (200 m2 pow. zabudowy) oraz, tarasowe pomosty widokowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz niewielkie parterowe pawilony m.in. na obsługę parkingu, toalety (30-50 m2 pow. zabudowy).

W budynku Centrum Sportów Wodnych swoją przestrzeń znajdą amatorzy sportów wodnych i kąpieli. Na terenie małego akwenu powstaną kąpieliska – baseny różnych rozmiarów i różnej głębokości, na które mieszkańcy bardzo czekają. Natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej będzie można poznać najrzadsze gatunki flory i fauny występujące na obszarze Zakrzówka, a także zobaczyć filmy i eksponaty przyrodnicze. Całość uzupełni wystawa fotografii związanej z Zakrzówkiem oraz makieta Parku Zakrzówek prezentująca walory przyrodnicze i rekreacyjne tego terenu.

Zakończenie realizacji całej inwestycji w parku Zakrzówek planowane jest na 2023 r.