Z powodu trudnego okresu dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym MOPS lub Straż Miejską.

Pod darmowym numerem telefonu alarmowego 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji niecierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Mieszkańcy Krakowa mogą również informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym przy ul. Rakowickiej 21/4. Kontakt telefoniczny ze streetworkerami pod numerami telefonów: 607 806 813, 607 522 912 lub 603 035 732 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał, a streetworkerzy oddzwonią.

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:

- Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46;
- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla kobiet i mężczyzn, ul. Rozrywka 1;
- Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13 c;
- Noclegownia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a;
- Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska    4 i 6;
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” dla kobiet i mężczyzn, ul. Nowogródzka 8;
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet, ul. Malborska 64b.